Абразивни инструменти и материали, Дискове за рязане и шлайфане

ЗАИ АД

ПродуктиЗащо ЗАИ

ЗАИ АД – БЕРКОВИЦА

ЗАИ АД – България е производител от европейски мащаб на абразивни инструменти с бакелитова и керамична свръзка с традиции, датиращи от 1962 година. ЗАИ АД е стандартизиран по международен стандарт ISO 9001:2008, поставящ изисквания за разработване и внедряване на ефективна Система за Управление на Качеството (СУК). Също сертификат на системата за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие със стандарта OHSAS 18001. Както и системи за управление на околната среда – ISO 14001:2004.

Нашата производствена линия се състои от широка гама абразивни инструменти – високоскоростни армирани дискове за рязане и шлайфане на метал и неметал. Произвеждаме също керамични абразивни инструменти с диаметър до 900 мм, смолно свързани неармирани инструменти и магнезиално свързани абразивни инструменти.

Продукти

Високоскоростни армирани дискове

Ламелни дискове

Абразивни инструменти на смолна свръзка

Абразивни инструменти с керамична свръзка

Алуминиеви плочи

Защо ЗАИ

Традиции в производството от 1962 г.

Сертификации по ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Гъвкави търговски условия

Производство на продукция по специални изисквания

Капацитет от над 1 000 000 диска месечно

НОВИНИ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

На 10.11.2023 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.006-0536-C01 „Изграждане на нови...

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

На 20.05.2024 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.008-0761-C01 „Подкрепа за прехода към...

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

На 10.11.2023 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.006-0536-C01 „Изграждане на нови...

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

На 20.05.2024 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.008-0761-C01 „Подкрепа за прехода към...

На 10.11.2023 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и
Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за
конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.006-0536-C01
„Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с
батерии”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и
устойчивост на Европейския съюз чрез Програмата за икономическа трансформация към
компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост
на Република България, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-
RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални
съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на „ЗАИ” АД за изграждане на
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални
съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на дружеството към
екосъобразна дейност.
Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата е ускоряване на
прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и
независимост на „ЗАИ“ АД .
Допълнително, инвестициите по процедурата ще са съобразени с изискванията на принципа за
„ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход
в дейността на предприятието.
Срок на договора: 18 месеца (10.11.2023 – 10.05.2025 г.)
Място на изпълнение: град Берковица
Стойност на договора: 341 880 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 170 940 лв.

На 16.09.2022 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и Министерство на иновациите и растежа, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-6.002-0863 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.
Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на „ЗАИ“ АД за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност на предприятието.
Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в подобряване на енергийна ефективност на „ЗАИ“ АД, което, от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на предприятието.
Срок на договора: 10 месеца (16.09.2022 – 16.07.2023 г.)
Място на изпълнение: град Берковица.
Стойност на договора: 213 079.82 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 106 539.91 лв., от които 106 539.91 лв.
европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

ЗАИ АД, 56 години производство на абразивни инструменти и дискове

Свържете се с нас, за да изготвим персонално решение за Вашия бизнес, очакваме Ви.

Контакти
5