Контакти

ЗАВОД ЗА АБРАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗАИ АД

Адрес

България,
гр. Берковица 3500,
ул. “Николаевска” № 100

Факс

+359 953 88903

Форма за контакт

10 + 2 =

ОТДЕЛИ

Г-н Николай Нецов

Прокурист

+359888211338
n.netzov.bp@abv.bg

Г-н Димитър Д. Тановски

Продажби и бизнес развитие

+359888408800
Dimitar.tanovski@gmail.com

Г-жа Пепа Йорданова

Началник продажби вътрешен пазар
+359887585185
p.iordanova_sales@zai-bg.com

Г-жа Велина Георгиева

Продажби – Вътрешен пазар
+359888321162
v.georgieva-sales@zai-bg.com

Стоковед

(внос – износ)

+359889039203
office@zai-bg.com

Г-жа Петя Михайлова

Началник продажби – външни пазари

+359884856092
p.mihaylova_sales@zai-bg.com

Г-жа Петя Томова

Продажби – външни пазари
+359888321052
p.tomova_sales@zai-bg.com

Г-н Иван Радославов

Продажби – външни пазари
+359887811534
i.kirilov_sales@zai-bg.com

Г-н Димитър Йоцов

Мениджър Бизнес Развитие

+359882884962
d.yotzov_development@zai-bg.com

Счетоводство

+359888321030