Контакти

ЗАВОД ЗА АБРАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗАИ АД

Адрес

България,
гр. Берковица 3500,
ул. “Николаевска” № 100

Факс

+359 953 88903

Форма за контакт

14 + 3 =

ОТДЕЛИ

Г-н Димитър Д. Тановски

Продажби и бизнес развитие

+359888408800
Dimitar.tanovski@gmail.com

Г-жа Пепа Йорданова

Началник продажби вътрешен пазар
+359887585185
p.iordanova_sales@zai-bg.com

Г-жа Велина Георгиева

Продажби – Вътрешен пазар
+359888321162
v.georgieva-sales@zai-bg.com

Г-н Иван Аврамов

Продажби – Вътрешен пазар
+359885515882
i.avramov_sales@zai-bg.com

Г-н Иван Радославов

Продажби – външни пазари
+359887811534
i.kirilov_sales@zai-bg.com

Г-н Димитър Йоцов

Мениджър Бизнес Развитие

+359882884962
d.yotzov_development@zai-bg.com

Счетоводство

+359888321030