СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

На 25.01.2021 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-0496-C01  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Срок на договора: 3 месеца (25.01.2021 – 25.04.2021 г.)

Място на изпълнение: град Берковица.

Стойност на договора: 150 000 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 150 000 лв.

Диск за рязане с индивидуален дизайн – Два цвята

Диск за рязане с индивидуален дизайн – Два цвята

Диск за рязане с индивидуален дизайн – Два цвята

Форма за запитване

Попълнете полетата за да изпратите запитване.
 • Please enter a number greater than or equal to 1.
  Моля, въведете число, по-голямо или равно на 1.
 • Hidden

ПОДОБНИ

Диск за рязане с индивидуален дизайн – Три цвята

Диск за рязане с индивидуален дизайн – Три цвята

Диск за рязане с индивидуален дизайн – Три цвята

Форма за запитване

Попълнете полетата за да изпратите запитване.
 • Please enter a number greater than or equal to 1.
  Моля, въведете число, по-голямо или равно на 1.
 • Hidden

ПОДОБНИ

Диск за рязане с индивидуален дизайн – Един цвят

Диск за рязане с индивидуален дизайн – Един цвят

Диск за рязане с индивидуален дизайн – Един цвят

Форма за запитване

Попълнете полетата за да изпратите запитване.
 • Please enter a number greater than or equal to 1.
  Моля, въведете число, по-голямо или равно на 1.
 • Hidden

ПОДОБНИ