Абразивни инструменти с керамична свръзка

ЗАИ АД е производител с богат опит и световно утвърдено качество на над 18 000 вида абразивни инструменти на керамична свръзка с диаметър до 900мм., както за масово така и за специализирано ползване.

Керамичните абразивни инструменти се изработват съгласно изискванията на клиентите и в зависимост от вида на материала, който ще се обработва.

Абразивни материали

Изделията, произведени от ЗАИ, съдържат модерни, твърди абразивни материали.

  • Алуминиев оксид (синтетичен корунд) – αAl2O3
    Алуминиевият оксид в различни варианти е най-често използваният абразивен материал.
    Той се стопява от боксит или алуминиев оксид при температура над 2000 ° C в електрически пещи.
  • 1A – нормален алуминиев оксид (кафяв)
    Приготвя се от боксит. Съдържа 96% Al2O3 ~ 3% титаниев диоксид (TiO2) и 1-2% други примеси.
    Това е най-устойчивият синтетичен корунд и се характеризира с неговата висока еластичност. Използва се за отрязване и грубо шлайфане на нисколегирани стомани, неръждаеми стомани, чугун, особено при високи нива на отстраняване на материала.
  • 8A – Бял алуминиев оксид
    Приготвя се от чист алуминиев оксид. Това е най-чистият синтетичен корунд и съдържа над 90% Al2O3. Характеризира се с високата си твърдост и крехкост. Използва се за прецизно шлайфане, например повърхностно и цилиндрично шлайфане, заточване на режещи инструменти.
  • 9A – хромен алуминиев оксид (розов)
    Той се приготвя от алуминиев оксид с добавяне на до няколко процента хромен оксид. Характеризира се с високата си твърдост и по-висока якост в сравнение с белия алуминиев оксид. Използва се за прецизно шлайфане на високолегирани стомани, заточване на режещи инструменти.
  • ZrA – циркониев алуминиев оксид
    Той се приготвя от алуминиев оксид или боксит с добавка на циркониев диоксид. Характеризира се с най-висока микроскопичност и механическа сила сред останалите . Използва се за високоефективно шлайфане на чугун, на стоманени продукти при високи налягания.
  • Силициев карбид (carborundum) – SiC.
    Приготвен от висококачествен силициев пясък с висока чистота и нефтен кокс в съпротивителни пещи, използващи синтеза. Вторият, след диаманта, по отношение на твърдостта. 
  • 2C – зелен силициев карбид
    Силициевият карбид с висока чистота е зелен и съдържа 99% SiC min. Използва се за шлайфане на синтеровани карбиди, керамика, камъни, заточване на режещи инструменти с вложки от синтерован карбид.
  • 1C – черен силициев карбид
    Съдържа 98% SiC и други примеси. Подобно на 99C, той се използва за шлифоване на синтеровани карбиди, керамични материали, бетон, камък, грубо шлифоване на отливки от твърд и крехък бял чугун и за рязане на бетон, камък и бял чугун.