Абразивни инструменти на смолна свръзка

Абразивни инструменти на смолна свръзка от елактрокорунд и силициев карбид за обща и специална употреба*

Абразивните инструменти с органична свръзка (бакелит) имат по-висока якост, особено на натиск, в сравнение с инструментите с керамична свръзка и достатъчна еластичност. Високата устойчивост на свръзката позволява производството на абразивни инструменти, подходящи за работа при високи скорости на рязане. Характеризира се с малко топлинно съпротивление и в сравнение с други свръзки тя нагрява в по-малка степен обработвания детайл. Бакелитната свръзка има и полиращо действие и намалява грапавиността на повърхностите.

Абразивните инструменти с бакелитна свръзка се правят от нормален електрокорунд и черен силициев карбид и по-рядко от бял и розов електрокорунд, и зелен силициев карбид.

Не се препоръчва използването на алкални разтвори за охлаждане.

*Всички продукти могат да бъдат направени с ЦИРКОНИЙ