На 25.01.2021 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ЗАИ” АД и Министерство на икономиката…