Мисия, Визия, Ценности

МИСИЯ

Нашият план започва с нашата мисия, която е за устойчиво развитие. Тя анонсира нашата цел като фирма и служи като стандарт, който диктува нашите действия и решения.

  • Да произвеждаме и доставяме абразивни инструменти по ваши поръчки, опаковани съгласно ваши изисквания и параметри.
  • Да произвеждаме абразивни инструменти с най-високо качество при атрактивни цени и условия.
  • Да бъдем в състояние всяка година да прилагаме нови технологии в работата, усъвършенстващи нашите продукти.

ВИЗИЯ

Нашата визия служи като рамка на нашия план и ръководи всеки аспект от нашия бизнес, очертавайки какво трябва да осъществим, за да продължим реализирането на устойчив ръст на качеството.

ЦЕННОСТИ

Нашите ценности служат като компас за действията ни и описват нашето отношение към света.