Защо нас

Защо да избера продуктите на ЗАИ,
Защо да подкрепя българския производител,

Защото:

 • ЗАИ има традиции в производството си от 1962 год.
 • ЗАИ притежава сертификати ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и през 2016 год., ЗАИ кандидатства и очаква да получи най-високия сертификат за качество – oSa. Това дава възможност на всички търговци да участват в обществени търгове и поръчки.След получаването на сертификата oSa само клиентите на ЗАИ ще могат да се ползват от него безплатно.
 • В България само ЗАИ произвежда и продава карбофлексни и керамични шайби всички размери.
 • ЗАИ продава без посредници и предлага търговски условия, каквито нито един вносител или производител не предлага за българския пазар,както и 100% контрол на изделията и сертифициран контрол за тяхната безопасност.
 • ЗАИ е готов да произведе продукция по специалните изисквания за вид, етикет и опаковка по желание на клиента.
 • ЗАИ провежда входящ контрол.
 • От всички производители в България само ЗАИ инвестира в нова техника за производство и само ЗАИ притежава автоматични преси с висока производителност. В последните години от всички производители само ЗАИ е инвестирал в машини и съоръжения над 2 мил. евро.
 • От всички производители и вносители в страната само ЗАИ произвежда продукция за износ в Централна и Западна Европа, като този износ е над 65% от продажбите.
 • До края на 2016 год. ЗАИ ще притежава капацитет от над 1 000 000 диска месечно.
 • От всички производители в страната само ЗАИ провежда политика за технологично стратегическо развитие до 2020год. свързана с иновации и нови машини и съоръжения.
 • През 2013 год. в ЗАИ бе създадена модерна лаборатория за тестване на готовата продукцията, като закупената машина е единствената на територията на България.