Данни

ЗАИ АД – БЕРКОВИЦА, БЪЛГАРИЯ

Предмет на дейност Производство на абразивни инструменти и търговска дейност
Капитал 4 561 800 BGN
Година на основаване 1962 г.
Собственост Частно акционерно дружество
Управителни органи Общо събрание на акционерите
Борд на директорите
Публичност Затворена компания
Търговски акции Външна българска фондово борса – София
Работници 105
Износ 65%
Система за контрол на качеството ISO 9001:2008
Други сертификати ЕN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
Качество EN 12413
Продуктови линии Подсилени дискове за рязане и грубо шлайфане на метал и неметал
– За масова употреба
– За специализирана употреба
Абразивни инструменти С керамична свръзка
С органична свръзка
С магнезиална свръзка
Плочи Гладки плочи
Плочи със специален профил
Пресващи плочи