За нас

ЗАИ АД – България е производител от европейски мащаб на абразивни инструменти с бакелитова и керамична свръзка с традиции, датиращи от 1962 година. ЗАИ АД е стандартизиран по международен стандарт ISO 9001:2008, поставящ изисквания за разработване и внедряване на ефективна Система за Управление на Качеството (СУК). Също сертификат на системата за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие със стандарта OHSAS 18001. Както и системи за управление на околната среда – ISO 14001:2004.

Нашата производствена линия се състои от широка гама абразивни инструменти – високоскоростни армирани дискове за рязане и шлайфане на метал и неметал. Произвеждаме също керамични абразивни инструменти с диаметър до 900 мм, смолно свързани неармирани инструменти и магнезиално свързани абразивни инструменти.

Компанията е лидер на българския пазар за абразивни инструменти и 65% от нашата продукция се експортира в страни от Европейския съюз и други. През последните години компанията инвестира значителни средства в иновационни технологии, с което увеличихме производствения си капацитет.

По тази причина търсим по-нататъшно развитие и бизнес връзки с нови клиенти. Можем да произведем и доставим абразивни инструменти по ваша поръчка, опаковани съгласно ваши изисквания и параметри.