ЗАВОД ЗА АБРАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗАИ АД

България, гр. Берковица 3500, ул. “Николаевска” № 100
тел.: +359 953 88901
тел.: +359 953 88902
Факс: +359 953 88903
office@zai-bg.com

Име


Имейл


СъобщениеОСНОВНИ ДИСТРИБУТОРИ ЗА БЪЛГАРИЯ


БИЗНЕС МАГАЗИН ЕООД

гр. София, п.к. 1202

ул. Родопи № 55

тел.: 02/ 832 10 06

факс: 02/ 832 10 06

e-mail: ivanmintchev@bizmagazin.com

www.bizmagazin.com

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ:Десислава Грозданова

Специалист вътрешен пазар
d.stefanova_sales@zai-bg.com


Перунка Йорданова

Специалист вътрешен пазар
p.iordanova_sales@zai-bg.com


Петя Ив Михайлова

Специалист външен пазар
p.mihaylova_sales@zai-bg.com


Петя Томова

Специалист външен пазар
p.tomova_sales@zai-bg.com


Василка Иванова

Мениджър доставки и транспорт
v.ivanova_supply@zai-bg.com


Иван Кирилов

Специалист външен пазар
i.kirilov_sales@zai-bg.com


Вася Гералейска

Специалист вътрешен пазар
v.geraleyska_sales@zai-bg.com


Нина Киркова

Специалист вътрешен пазар -
български търговски вериги
n.ezekieva_sales@zai-bg.com